Dziś odbyliśmy ostatnie, podsumowujące posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Harcerstwa w dobiegającej końca kadencji Sejmu. Dyskutowaliśmy nad sprawami, które najbardziej nurtują środowisko harcerskie.