Konkurs "Lady D. im. Krystyny Bochenek"

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie „Lady D. im. Krystyny Bochenek”. Konkurs ma wyróżnić niepełnosprawne kobiety z województwa podlaskiego, wnoszące istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promować ich postawy. Kandydatki mogą zgłaszać: jednostki administracji rządowej i samorządowej, organizacje pozarządowe, media, osoby fizyczne, placówki edukacyjne oraz przedsiębiorcy.

Wyróżnienia zostaną przyznane w 5 kategoriach: Dobry start (dla dziewcząt i kobiet w wieku 16-26 lat, działających w różnych obszarach życia społecznego), Kultura i sztuka, Sport, Życie społeczne (dla działających w organizacjach i instytucjach na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób albo przedsięwzięć społecznie użytecznych), Życie zawodowe (dla pracujących zawodowo na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób albo przedsięwzięć społecznie użytecznych).

W każdej kategorii kapituła dokona wyboru jednej laureatki. Wyróżniona osoba przejdzie do kolejnego etapu konkursu na szczeblu krajowym.

Honorowy tytuł Lady D. przyznawany jest od 2002 r. Skrót pochodzi od angielskiego wyrażenia Lady Disabled - Dama Niepełnosprawna.

Konkurs Lady D. na terenie województwa podlaskiego organizuje biuro poselskie Bożeny Kamińskiej wraz z Oddziałem Podlaskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy

primi sui motori con e-max

Facebook