Ostatnie posiedzenie Sejmu RP VIII kadencji

Te osiem lat spędzone w parlamencie nie tylko dały mi możliwość pracowania na rzecz Ojczyzny lecz także, szczególnie w VII kadencji, wpływania na najważniejsze dla kraju decyzje. Pozwoliły mi również podejmować własne inicjatywy na rzecz wyborców oraz wspomagać tych, którzy się do mnie o pomoc zwracali.

Wiele się tu nauczyłam i jestem wdzięczna wszystkim, których głosy pozwoliły mi na pracę posłanki przez VII i VIII kadencję. Po ostatnim posiedzeniu bieżącej kadencji już w zupełnie innej roli przyjdzie mi się spotykać z moimi dotychczasowymi wyborcami.