UPUBLICZNIENIE WSTRZĄSAJĄCEGO RAPORTU

Zajmowanie się sprawą nieprawidłowości w służbach mundurowych pochłaniało mi dużo czasu a zarazem angażowało wiele emocji. Nie tylko tych pozytywnych, wynikających z możliwości pomagania ludziom w trudnych sprawach. Także tych niezbyt przyjemnych, które uruchamiały się w wyniku niedopuszczalnych wobec posła i kobiety reakcji funkcjonariuszy i urzędników najwyższych szczebli. Reakcji, których nie usprawiedliwia fakt, że zajmowałam się sprawami, których często oni byli niechlubnymi bohaterami.

Mimo tych przeszkód i trudności od samego początku wiedziałam, że muszę dotrzeć do prawdy i zainteresować odpowiednie organa i służby licznymi przypadkami nadużyć a czasem przestępstw w podporządkowanych wiceministrowi MSWiA służbach mundurowych.

Dzisiejszy raport to przede wszystkim zasługa tych, którzy odważyli się mówić prawdę o zaistniałych nieprawidłowościach nie bacząc na konsekwencje jakie wobec nich wyciągali przełożeni.

Zobacz, polub, skomentuj na Facebooku