KOLEJNE PODSUMOWANIE

Dziś odbyliśmy ostatnie, podsumowujące posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Harcerstwa w dobiegającej końca kadencji Sejmu. Dyskutowaliśmy nad sprawami, które najbardziej nurtują środowisko harcerskie.

Były wśród nich kwestie związane z funkcjonowaniem w praktyce ustawy o przeciwdziałaniu przestępstwom na tle seksualnym a także braku rozwiązań prawnych dotyczących miedzy innymi kwalifikacji obozów harcerskich.

harcerstwo

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji harcerskich działających w Polsce. Jako przewodnicząca zespołu w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku mogę powiedzieć Czuwaj! Do zobaczenia na harcerskich szlakach!.