SUWALSKA INAUGURACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

Odpowiadając na zaproszenie organizatorów wzięłam udział w Miejskiej Inauguracji Roku Szkolnego 2019/2020, która miała miejsce w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach. W trakcie uroczystości miałam okazję i przyjemność wysłuchać występów uczniów, okolicznościowych przemówień a także pogratulować 13 osobom awansu na stopień nauczyciela mianowanego.

W swoim wystąpieniu po życzeniach dla uczniów i pedagogów odniosłam się do reformy oświaty, która w tak trudnym położeniu postawiła dyrektorów szkół i samorządy. Mówiłam również o nieprzemyślanym i niepotrzebnym moim zdaniem filarze tej reformy jakim była likwidacja dobrze funkcjonujących gimnazjów. Stare porzekadło mówi, że ewolucja jest najczęściej lepsza od rewolucji. Myślę, że można było ulepszać a nie likwidować gimnazja.

Organizatorom serdecznie dziękuję za zaproszenie a wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom oświaty życzę wiele satysfakcji z wykonywanej pracy.