80. ROCZNICA WRZEŚNIA 1939 W SUWAŁKACH

Miejskie uroczystości 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej odbyły się w Suwałkach pod Pomnikiem Żołnierzy Września 1939 roku. Poprzedziła je msza św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Piotra i Pawła.

Po eucharystii punktualnie o 12.00 wycie syren i bicie kościelnych dzwonów rozpoczęły obchody ku czci obrońców Polski w kampanii wrześniowej. Uroczystości odbyły się przy asyście kilkudziesięciu pocztów sztandarowych a stowarzyszenie Polska Organizacja Wojskowa, Związek Harcerstwa Polskiego i Straż Miejska wystawiły warty honorowe. Niestety po raz kolejny ani asysty wojska ani salwy honorowej nie było…

W okolicznościowym przemówieniu poruszyłam historyczny kontekst obchodów a jednocześnie odniosłam się do obecnej sytuacji w kraju, podziału społeczeństwa i szerzeniu się nacjonalistycznych idei, braku szacunku dla konstytucji, które każą nam zapytać Quo vadis Polsko?
Po wystąpieniach miały miejsce modlitwy a następnie kilkadziesiąt delegacji z przedstawicielami kombatantów i prezydentem miasta na czele złożyło kwiaty pod pomnikiem. Dziękuję za zaproszenie na tę pełną godności i patriotyzmu uroczystość.