ŚWIĘTO PLONÓW W BECEJŁACH

Tradycyjnie, w jedną z sierpniowych niedziel wójt gminy Szypliszki zaprasza mnie na spotkanie z mieszkańcami podczas uroczystości dożynkowych. W tym roku było podobnie. Miałam przyjemność złożyć wszystkim życzenia oraz wyrazy szacunku za rolniczy trud. Mogłam również porozmawiać z ludźmi podczas dzielenia się z nimi chlebem z tegorocznych zbiorów. Dziękuję za zaproszenie!