PRIORYTET WYBORCZY NR 2

Suwalszczyzna, Podlasie, Warmia i Mazury to obszary w większości zamieszkałe przez rolników. Było tak od wieków i nic nie wskazuje na to by w kolejnych miało się coś zmienić. mieszkańcy wsi wnosząc naprawdę wiele do polskiej gospodarki nierzadko spotykają się z dużymi problemami czy ograniczeniami w prowadzeniu gospodarstw rolnych.

W ostatnich latach nasz region szczególnie dotkliwie odczuł skutki ASF, które mimo obietnic nie zostały w żaden sposób powstrzymane ani nawet ograniczone. Wiele w tej sprawie powiedzieć mógłby były pisowski minister rolnictwa a obecnie kandydat do Parlamentu Europejskiego z naszego okręgu.

Wynikające z politycznych decyzji restrykcje w dostawie produktów rolnych do Rosji również wpłynęły niekorzystnie na opłacalność produkcji polskich producentów owoców. Od lat, mimo starań rządów nie potrafiliśmy doprowadzić do sytuacji, w której dopłaty do hektara w Polsce byłyby choć podobne do tych w innych krajach starego kontynentu.

Jeśli otrzymam od Państwa poparcie w wyborach, z pewnością podejmę sprawę wyrównywania dopłat dla rolników do poziomu innych krajów UE, niezakończoną kwestię niebezpieczeństwa związanego z ASF oraz równorzędnego traktowania polskich produktów rolnych z produktami z pozostałych państw UE. Rolnictwo w naszym regionie wciąż jest niedoinwestowane. Będę wspierać wszystkich, którzy działać będą na rzecz zapewnienia środków europejskich na rozwój rolnictwa na Suwalszczyźnie, Podlasiu, Warmii i Mazurach.

Zobacz, polub, skomentuj na Facebooku