PRIORYTET WYBORCZY NR 3

Województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie to bezsprzecznie jedne z najbogatszych przyrodniczo i najpiękniejszych krajobrazowo terenów w Europie. Wyjątkowe warunki klimatyczne, zróżnicowana rzeźba terenu oraz unikalny na skalę europejską świat fauny i flory spowodował, że właśnie ten obszar nazwano Zielonymi Płucami Polski i właśnie tutaj wyodrębniono obszary chronione pod nazwą Natura 2000. Wartość naszego regionu podkreślają trzy parki narodowe i jedenaście parków krajobrazowych.

Jestem jedną z tych, którzy jako członkowie Parlamentu Europejskiego będą te walory promować lecz również dbać o to by je zachować dla przyszłych pokoleń. Potrzebne są konkretne działania związane z upowszechnianiem w określonej skali odnawialnych źródeł energii, pozyskiwaniem środków na wspieranie agroturystyki i turystyki aktywnej, ekologicznych gospodarstw czy produkcję zdrowej żywności.

Mamy na terenie naszych województw miasta, w których stężenie zanieczyszczeń często przekracza przyjęte normy. Niektóre z nich mają 30 do 40 takich dni w roku. Stąd też wspieranie działań antysmogowych na niektórych obszarach również będzie konieczne. Jestem prywatnie związana z obydwoma województwami. W jednym się urodziłam a w drugim obecnie mieszkam. Może dlatego obydwa darzę sentymentem i chcę działać dla ich dobra. Podejmowanie wysiłków na rzecz ekologii i ochrony środowiska są w moim przekonaniu takim działaniem.

#BożenaKamińska #26maja #głosujęnakamińską #KoalicjaObywatelska #podlasiewarmiamazury