WYBORCZY PRIORYTET NR 1

Jednym z moich najważniejszych działań jakie chciałabym podejmować w Parlamencie Europejskim jest kwestia bezpieczeństwa. Stąd też #IstniejąGraniceBezpieczeństwa przyjęłam jako moje hasło wyborcze.

Wieloletnie doświadczenie w kontaktach zagranicznych w związku z pracą w Delegacji Sejmu i Senatu do Zespołu Parlamentarnego NATO jak również uczestnictwo w pracach sejmowej Komisji Obrony Narodowej i Podkomisji stałej do spraw polskiego przemysłu obronnego oraz modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP predysponują mnie do merytorycznych działań w tym zakresie.

Wszystko zaczyna się od bezpieczeństwa. Rodzinne szczęście, dobrobyt oraz pomyślność regionu i kraju. Jeśli obdarzą mnie Państwo zaufaniem to w Parlamencie Europejskim działać będę nie tylko na rzecz bezpieczeństwa ogólnoeuropejskiego ale także na rzecz naszego regionu, który według doktryny obronnej jest częścią tzw. wschodniej flanki NATO. W tych działaniach pamiętać będę szczególnie o newralgicznym punkcie dla obronności naszego kraju jakim jest „przesmyk suwalski”, jeden z najbardziej zapalnych punktów w Europie.

Bezpieczeństwo ma swoje granice. Tak, jak na każdym etapie historii mamy do czynienia z pewnym status quo, które naszym rodzinom, naszemu regionowi czy krajowi to poczucie bezpieczeństwa zapewnia. Od nas samych zależy czy poprzez swoje własne działania czy w wyniku działań wybranych przez nas polityków poziomu tego bezpieczeństwa nie obniżamy. Wydaje się, że obecnie mamy do czynienia z polityką, która zbliża nas do tej delikatnej granicy, za którą bezpieczeństwo staje się zagrożeniem.

Moje działania będą zmierzały ku temu by takiego zagrożenia uniknąć.

#BożenaKamińska #26maja #głosujęnakamińską #KoalicjaObywatelska #podlasiewarmiamazury