DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ

22 lutego w Światowym Dniu Myśli Braterskiej uczestniczyłam w spotkaniu Prezydenta RP z harcerkami, harcerzami i skautami działającymi w Polsce i poza granicami naszego kraju. To bardzo ważny dzień dla nas wszystkich zrzeszonych w Światowej Organizacji Ruchu Skautowego oraz Światowym Stowarzyszeniu Przewodniczek i Skautek.

„Wy zatem skauci jesteście bardzo podobni rycerzom. Zwłaszcza jeżeli honor swój stawiacie na pierwszym miejscu i czynicie wszystko, co jest w waszej mocy, by nieść pomoc każdemu, kto znajduje się w opresji i waszej pomocy potrzebuje”. (Gen. Robert Baden-Powell)