KOLEJNE SPOTKANIE OECD

W paryskiej siedzibie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju jestem wraz z członkami komisji ekonomicznej Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.

Wśród tematów międzynarodowej dyskusji znalazły się kwestie dotyczące mieszkalnictwa socjalnego, polityki energetycznej, polityki podatkowej, rozwoju sztucznej inteligencji oraz wolnych i sprawiedliwych wyborów.