64. SESJA ZP NATO W HALIFAX

Po pracowitym okresie w Sejmie, gdzie staraliśmy się wyjaśnić sytuację w służbach mundurowych w Podlaskiem w dniach od 16 do 19 listopada wypełniałam swe poselskie obowiązki w kanadyjskim Halifax. Zebrało się tu doroczne 64. już Zgromadzenie Parlamentarne NATO, którego jestem członkiem. Reprezentowałam Polskę w składzie dziesięcioosobowej delegacji Sejmu i Senatu RP.

Sesja zgromadziła kilkuset delegatów, którzy obradowali między innymi na temat globalnego bezpieczeństwa oraz umacniania partnerskich więzi w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Z naszego punktu widzenia ważną kwestią była akcesja Ukrainy oraz sprawy dotyczące Wschodniej Flanki NATO. Przed zakończeniem obrad podpisano rezolucje końcową, w której znalazły się najważniejsze wnioski z dyskusji plenarnych oraz rozmów w komisjach branżowych i podkomisjach.

Jako członek delegacji Polskiego Parlamentu najbardziej usatysfakcjonowana jestem z zapisów dotyczących Wschodniej Flanki NATO oraz odnotowania w dokumencie strategicznej roli tzw. Przesmyku Suwalskiego.