WIZYTA NA UKRAINIE

Jako Wiceprzewodnicząca Parlamentarnej Grupy Polska-Ukraina wraz z członkami tego gremium miałam przyjemność uczestniczyć w pierwszej od trzech lat oficjalnej wizycie na Ukrainie. Wyjazd do Kijowa odbył się na zaproszenie Grupy Bilateralnej Ukraina – Polska działającej w ramach Rady Najwyższej Ukrainy.

Podczas pobytu w stolicy Ukrainy mieliśmy okazję do rozmów z tamtejszym Ministrem Spraw Zagranicznych jak również do spotkania z Przewodniczącą Komitetu Spraw Zagranicznych ukraińskiego parlamentu. Wśród omawianych kwestii znalazły się te, które dotyczą bilateralnych stosunków polsko – ukraińskich, w tym współpracy gospodarczej. Członkowie delegacji w rozmowach podjęli również sprawy związane z polityką historyczną a szczególnie kwestii renowacji zabytków, Cmentarza Orląt Lwowskich czy też zwrotu katolickich kościołów.

Nasi partnerzy ze zrozumieniem podeszli do przedstawianej przez nas tematyki. Nie wszystkie jednak sprawy leżą w kompetencjach parlamentu. Konkludując warto podzielić opinię naszych rozmówców: „Musimy wychodzić sobie naprzeciw. Im więcej będzie spotkań i rozmów, tym więcej będzie decyzji, które doprowadzą do pozytywnych zmian, koniecznych dla obu naszych krajów”. Podjęliśmy również tematy związane z przyszłą integracją Ukrainy z Unią Europejską i NATO.