KONWENCJA WYBORCZA KOALICJI OBYWATELSKIEJ

Uczestniczyłam dziś w Konwencji Wyborczej Koalicji Obywatelskiej. Podczas spotkania, w którym wzięli udział liderzy i przedstawiciele regionów Platformy Obywatelskiej, .Nowoczesnej oraz Inicjatywy Polskiej zdecydowanie dominowały kwestie programowe. Głos zabrali między innymi Grzegorz Schetyna, Katarzyna Lubnauer i Barbara Nowacka. Ofertę Koalicji na nadchodzące wybory samorządowe sprecyzowaliśmy w trzech podstawowych celach:

1. Nowoczesność, tradycja i równość szans życiowego startu.
2. Polska samorządna, suwerenna i europejska.
3. Polska wolna i szczęśliwa.

Przedstawiliśmy również hasła wyborcze Koalicji:
„Polska ma przyszłość” i „Wszystko w Twoich rękach”.