ROCZNICOWE OBCHODY Z NUTĄ GORYCZY

Dziś w Suwałkach odbyły się miejskie uroczystości związane z 99. rocznicą wyzwolenia i odzyskania niepodległości przez nasze miasto. Przedstawiciele kombatantów, władz samorządowych i instytucji miejskich złożyli wiązanki kwiatów przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Ze względu na moją nieobecność w Suwałkach podczas obchodów reprezentował mnie asystent pan Krzysztof Masłowski. Złożył on w moim imieniu wiązankę zarówno pod pomnikiem Marszałka jak i przed obeliskiem poświęconym pamięci żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej.

Niestety, po raz kolejny okazało się, że na takich uroczystościach w naszym mieście trudno liczyć na obecność służb mundurowych. Jedynie Straż Miejska i harcerze Związku Harcerstwa Polskiego nie zawiedli.