NA FESTYNIE W PRZEROŚLI

W dzisiejszą, sierpniową niedzielę miałam przyjemność spotkać się z organizatorami i uczestnikami Festynu „Na Przeroskim Rynku”. Były koncerty zespołów ludowych, tańce a w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki miałam przyjemność obejrzeć ekspozycję w Izbie Regionalnej. Miło spędziłam czas. Serdecznie dziękuję za zaproszenie!