KONFERENCJA PRASOWA W SPRAWIE SUSZY

Na dziś w moim biurze poselskim w Suwałkach zwołałam konferencję prasową dotyczącą skutków niespotykanej od dziesięcioleci suszy, które dotykają rolników z całej Polski w tym Podlasia i Suwalszczyzny.

Jestem przekonana, że sytuacja dojrzała do tego aby zwrócić uwagę i wykazać zaniepokojenie faktem, iż rząd PiS oprócz spektakularnych spotkań i obietnic czyni niewiele by rolnikom pomóc. Sytuacja jest naprawdę poważna i mieszkańcy wsi muszą wiedzieć, czego każdy z nich może się od rządu spodziewać w ramach odszkodowań.

Tymczasem doszło do sytuacji kuriozalnej. Mimo, że trwają jeszcze prace komisji oceniających rozmiary szkód to rząd jeszcze przed ich zakończeniem arbitralnie określa, że odszkodowania dotyczyć będą areału obejmującego 2 miliony hektarów. Specjaliści twierdzą, że będzie to obszar około 6 milionów hektarów a planowane przez rząd 700 milionów zł na odszkodowania dla rolników jest kwotą zdecydowanie zaniżoną.

Co więcej, brak podejmowania nadzwyczajnych działań w zakresie likwidacji skutków suszy w połączeniu z zaniechaniami w walce z ASF powoduje, że polska wieś stawiana jest w katastrofalnym położeniu.

Wszyscy wiemy, że skutki tej sytuacji odbiją się nie tylko na producentach żywności ale na nas wszystkich, którzy z ich pracy korzystają. Jestem przekonana, że mając na uwadze dobro społeczeństwa musimy zdecydowanie domagać się zmiany polityki rządu w stosunku do polskiej wsi.