SPRAWA POLEK

Dziś w Olsztynie uczestniczyłam w spotkaniu z mieszkankami i mieszkańcami miasta w ramach pakietu konsultacyjnego Platformy Obywatelskiej „(S)prawa Polek”. Wraz z innymi posłankami PO dyskutowałyśmy nad problemami kobiet i wysłuchiwałyśmy ich postulatów. Wiele głosów podkreślało konieczność wypracowania takich uregulowań prawnych, które zagwarantowałyby rzeczywiste równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Było to bardzo interesujące spotkanie.