IMG_3480x

ROCZNICA KONSTYTUCJI V REPUBLIKI FRANCUSKIEJ

Dziś, po zorganizowanym przez Senat RP seminarium z okazji 60. rocznicy przyjęcia Konstytucji V Republiki Francuskiej wzięłam udział w spotkaniu z ambasadorem Francji w Polsce.

W przemówieniu wygłoszonym podczas tego spotkania ambasador Pierre Lévy położył nacisk na europejski wymiar toczonych obecnie debat konstytucyjnych.
Przypomniał, że społeczeństwa krajów, które przystępowały do Unii Europejskiej, zgodziły się w imię wspólnie wyznawanych wartości, by konstytucje krajowe zostały dostosowane do Traktatów Europejskich.

Wicemarszałek Senatu Michał Seweryński również wygłosił krótką przemowę, po czym wręczył ambasadorowi oraz profesor Anne Levade faksymile polskiej Konstytucji 3 maja 1791 roku.