IMG_2889xx

KARTY POLAKA DLA RODAKÓW Z KAZACHSTANU

Dobiegła końca nasza poselska wizyta w Kazachstanie. Poznaliśmy najciekawsze miasta i wiele zabytków, przeprowadziliśmy ciekawe spotkania z przedstawicielami władz ale najwięcej czasu poświeciliśmy kontaktom z naszymi Rodakami oraz ich potomkami.

Z wielkim zainteresowaniem a czasem troską poznawaliśmy warunki w jakich żyją a jednocześnie dumą napawał nas fakt ciągłej dbałości o język i kultywowanie narodowych tradycji na tej dalekiej ziemi. W ostatnim dniu przebywaliśmy w mieście Kokczetaw oraz w niewielkiej wsi Oziornoje w okręgu Krasnaja Polana. Odwiedziliśmy tam Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju, Matki Azji.

Z kolejną grupą Polaków rozmawialiśmy o możliwościach powrotu do kraju przodków. Namacalnym zaś efektem naszej tam wizyty było wręczenie kilkunastu Kart Polaka. Trudno opisać wzruszenie z jakim niektórzy z Rodaków przyjmowali te dokumenty…