OBCHODY ROCZNICY ZAKOŃCZENIA WOJNY

Podobnie jak w wielu miastach Polski również w Suwałkach odbyły się uroczystości związane z 73. rocznicą zakończenia II Wojny Światowej. Podczas obchodów pod pomnikiem Żołnierzom Września 1939 roku zebrała się liczna młodzież, sztandary szkół i instytucji, władze miasta i powiatu.

Z racji poselskich obowiązków nie mogłam osobiście uczestniczyć w uroczystościach. W moim imieniu wiązankę kwiatów w hołdzie poległym w II Wojnie Światowej złożył asystent posła Krzysztof Masłowski.

To ważne byśmy umieli takie rocznice pamiętać, to jeszcze ważniejsze byśmy takie rocznice umieli wspólnie jako Polacy świętować, to najbardziej istotne byśmy przy okazji takich rocznic pamiętali o Bohaterach a nie dzielili społeczeństwa dla własnych partykularnych interesów.

Chwała i Pamięć Bohaterom!