NA ZJEŹDZIE ZHR

Z racji pełnienia funkcji Przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Harcerstwa miałam dziś przyjemność uczestniczyć w XVI Zjeździe Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Podczas trwającego w dniach 13-15 kwietnia spotkania 216 delegatek i delegatów z całej Polski obraduje nad przyszłością ZHR. Będą oni również wybierać nowe władze i wyznaczać kierunki na kolejne dwa lata.

Zjazd jest najwyższym organem ZHR, który decyduje o podstawowych sprawach ideowych, programowych i strukturalnych organizacji. Owocnych obrad! Czuwaj!