IMG_5757xxx

SPOTKANIE W KLUBIE IM. T. MAZOWIECKIEGO

O nowej ordynacji wyborczej i zagrożeniach, które ze sobą niesie, rozmawialiśmy podczas dzisiejszego spotkania z sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku panem Jerzym Adamem Stępniem zorganizowanej przez Klub im. Tadeusza Mazowieckiego w Suwałkach.

W trakcie dyskusji z byłym ministrem spraw wewnętrznych i administracji oraz prezesem Instytutu Lecha Wałęsy dużo miejsca poświęciliśmy historii samorządu w naszym kraju. Wyrażaliśmy zaniepokojenie niekonstytucyjnymi decyzjami obecnie rządzących oraz ich konsekwencjom dla kraju i jego wizerunku. Padały pytania o najlepsze sposoby przygotowania się do wyborów samorządowych, przeciwstawienia się łamaniu konstytucji oraz rozumienie postaw obywatelskiego nieposłuszeństwa. W swojej wypowiedzi odniosłam się do niepokojących zmian w ustawie wyborczej i konieczności podjęcia skutecznych działań w celu tworzenia szerokich komitetów i list wyborczych w celu niedopuszczenia do przejęcia samorządu lokalnego przez PiS.