IMG_1457xx

RADA KRAJOWA
PLATFORMY OBYWATELSKIEJ

„Stańmy razem do wyborów i przywróćmy Polskę Europie a Europę Polakom” – pod tym hasłem obradujemy dziś na Radzie Krajowej Platformy Obywatelskiej. Debata dotyczy przede wszystkim polityki europejskiej, w tym zwłaszcza funduszy UE oraz pozycji Polski w Europie i na świecie.