27540365_678474492542039_974963294497517453_nxx

6. ZGROMADZENIE PARLAMENTARNE NATO

W dniach 7-9 lutego w Paryżu uczestniczyłam w 6. Parlamentarnych Dniach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) połączonych ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO przy udziale reprezentacji Światowego Forum Parlamentarzystek.

Podczas trzydniowego spotkania reprezentowałam Sejm RP oraz Komisję Ekonomiczną i Bezpieczeństwa Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Tematyka obrad była bardzo szeroka. Od kwestii podatkowych, przez wpływ handlu na rozwój gospodarki aż do problemów związanych z klimatem, czystością powietrza czy ograniczaniem ryzyka powodzi w miastach. Poruszaliśmy również problemy związane z edukacją. Oprócz posiedzeń na sali plenarnej mieliśmy okazje do spotkań bilateralnych.

W ostatnim dniu pobytu w Paryżu mieliśmy przyjemność gościć u Ambasadora Aleksander Surdeja, Stałego Przedstawiciela RP przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.