IMG_1031xx

SPOTKANIE Z POLONIĄ
W AMBASADZIE RP
W BUDAPESZCIE

1 lutego, w kolejnym dniu wizyty członków sejmowej Komisji ds. Łączności z Polakami za Granicą w Budapeszcie udaliśmy się do Ambasady RP w tym mieście, gdzie zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielami Polonii.

Wśród przybyłych byli między innymi nauczyciele polskich szkół, polscy wykładowcy Eötvös Loránd University (ELTE), ludzie sztuki. Uczestniczyli w nim również biznesmeni, dziennikarze, przedstawiciele polonijnych zespołów i chórów oraz polonijni propagatorzy sztuki polskiej na Węgrzech.

W obecności zastępcy Ambasadora RP na Węgrzech Michała Andrukonisa i Konsula Marcina Sokołowskiego rozmawialiśmy o życiu codziennym Polonii oraz dorobku i działalności naszych rozmówców w polskich i polonijnych środowiskach na Węgrzech. W spotkaniu wzięła również udział dr Csúcs Lászlóné Halina, rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Republiki Węgierskiej.