bozx1(2)

PODLASKIE FORUM SAMORZĄDOWE

Podlaskie Forum Samorządowe, w którego obradach wzięłam dziś udział przyjęło stanowisko w sprawie VAT od dotacji unijnych projektów dotyczących Odnawialnych Źródeł Energii. Głównym jednak i budzącym najwięcej emocji tematem dyskusji były proponowane przez PiS zmiany w Kodeksie Wyborczym.

bozx21-1024x5755

Stwierdziliśmy, że mają one przede wszystkim na celu wyeliminowanie w wyborach samorządowych niezależnych kandydatów, ludzi bez partyjnych etykietek dobrze działających dla lokalnych społeczności. Jednoznaczne stanęliśmy na stanowisku, że poprzez likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin zmusi się ludzi aktywnych do zapisywania się do partii lub występowania w wyborach z partyjnych list. Powoływane lokalnie komitety wyborcze przy progu wyborczym sięgającym 20% praktycznie nie będą miały szans wprowadzić swojego kandydata. Suweren, na którego raz po raz powołują się władze PiS stanie się w tym momencie zespołem sprawnie zarządzanych marionetek.

Osobom w starszym wieku nie może to nie przypominać peerelowskich czasów całkowitego zawłaszczenia samorządu przez jedynie słuszną partię. Nie możemy do takiego zawłaszczenia dopuścić i wspólnie ze środowiskami samorządowymi powinniśmy wyrażać zdecydowany sprzeciw wobec tak bardzo wypaczonej idei samorządności.