IMG_0293xx

FINAŁ KONKURSU DLA WŁOSKIEJ POLONII

Reprezentując Sejmową Komisję Łączności z Polakami za Granicą uczestniczyłam w finale pierwszej edycji konkursu „Polak Roku we Włoszech”, który odbył się w Reggio Calabria.

Zgodnie z regulaminem konkursu organizowanego przez Związek Polaków w Kalabrii przy współudziale Senatu RP oraz Stowarzyszenia Wspólnota Polska nagrody przyznano w pięciu następujących kategoriach: sztuka-kultura-sport, nauka-edukacja, działalność społeczna, działalność gospodarczo-przedsiębiorcza, Włoch działający na rzecz Polonii we Włoszech.

Z przyjemnością przyznaję, że pierwsza edycja konkursu była bardzo dobrze zorganizowana a jej cel jakim była aktywizacja środowiska polonijnego i lokalnego we Włoszech oraz przedstawienie dorobku tych środowisk został osiągnięty. Nagroda jaką jest statuetka zaprojektowana i wykonana przez znanego polskiego rzeźbiarza trafiła we właściwe ręce. Niemała w tym zasługa Prezesa Związku Polaków w Kalabrii Pani Katarzyny Gajewskiej.