60 LAT WOAK W BIAŁYMSTOKU

Wzięłam dziś udział w uroczystej gali 60-lecia Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, która odbyła się w sali Opery i Filharmonii Podlaskiej. Ośrodek ten w swojej działalności główny akcent kładzie na ochronę dziedzictwa kulturowego regionu, animowanie działań kulturalnych oraz kształcenie kadr dla instytucji kultury w regionie.

Podczas uroczystości nagrodzono wyróżniających się twórców i animatorów kultury. Kilkanaście osób zostało uhonorowanych Złotymi i Srebrnymi Medalami za Długoletnią Służbę oraz Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku otrzymał Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego.

Odbył się również koncert, w którym na jednej scenie, obok siebie wystąpili: Zespół Pieśni i Tańca Kurpie Zielone, Kabaret Seniorów Szpilka oraz Chór im. Stanisława Moniuszki. Mogliśmy również obejrzeć występy grup tańca nowoczesnego i kuglarzy.