POLSKO-UKRAIŃSKIE SYMPOZJUM W SEJMIE RP

Dziś w gmachu Parlamentu RP odbyło się V Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Międzynarodowa Współpraca Synergetyczna” zorganizowane przez Polsko-Ukraińską Grupę Parlamentarną we współpracy z Fundacją Instytut Współpracy Międzynarodowej oraz redakcję czasopisma „Współpraca Europejska”.

Wraz z jedenastoma naukowcami z Polski i Ukrainy byłam w komitecie organizacyjnym sympozjum zaś komitet naukowy tworzyło sześciu profesorów z Polski, Ukrainy, Niemiec i Luksemburga. W imieniu Sejmu RP uczestników powitała Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska.

W części roboczej dyskutowaliśmy następujące kwestie:
1. Bezpieczeństwo energetyczne a rozwój regionalny,
2. Wzajemna nostryfikacja dyplomów akademickich oraz równoważność stopni naukowych,
3. Wzmocnienie potencjału naukowo-badawczego, gospodarczego oraz rozwój edukacji w obydwu krajach.

W części nieoficjalnej był czas na luźne rozmowy, wręczanie dyplomów i podziękowania. Uczestnicy sympozjum zwiedzili również główne pomieszczenia Sejmu i Senatu. Całość upłynęła w miłej i przyjaznej atmosferze.