GAUDEAMUS IGITUR NA POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ

Miałam dziś przyjemność uczestniczyć po raz kolejny w inauguracji roku akademickiego w szkole wyższej naszego województwa. Tym razem „Gaudeamus igitur” wybrzmiał uroczyście w auli jedynej w Podlaskiem uczelni technicznej, siedmiowydziałowej Politechniki Białostockiej.

Podczas uroczystości miało miejsce wystąpienie rektora uczelni, w którym mówiąc o osiągnięciach dotychczasowych oraz planach na przyszłość odniósł się również do zmian proponowanych w nowej ustawie o szkolnictwie wyższym. Za najważniejszą z nich uznał nowy ustrój uczelni twierdząc, iż rektor powinien zarządzać uczelnią mając pełne możliwości wykorzystania swoich kompetencji w ramach posiadanych uprawnień i pełnego poczucia odpowiedzialności.

Wszyscy wysłuchaliśmy również wykładu inaugurującego pt. “Wytwarzanie i perspektywy zastosowania energii jądrowej”, który wygłosił prof. Anton Ravinski. Odbyła się też tradycyjna uroczysta immatrykulacja studentów pierwszego roku uczelni, studentów rozpoczynających studia doktoranckie i studentów zagranicznych. Były wystąpienia zaproszonych gości oraz wyróżnienia dla najbardziej uzdolnionych studentów.