JESIENNA SESJA ZP NATO

Jako członek Komisji Obrony Narodowej oraz Zastępca Przedstawiciela Delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO uczestniczę w jesiennej sesji tego gremium. Podczas obrad uczestniczę w pracach komisji ekonomii i bezpieczeństwa ZP NATO.
Sesja porusza między innymi tematy dotyczące kryzysu migracyjnego na Zachodnich Bałkanach, europejskiej współpracy z NATO oraz stanu technicznego europejskiej bazy przemysłu obronnego. Jedną z ważniejszych kwestii tu poruszanych jest problem stosunków Rosja – NATO.