NOWY ROK AKADEMICKI NA SUWALSKIEJ UCZELNI

Uczestniczyłam dziś w uroczystościach inauguracji roku akademickiego 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach.

Obchody rozpoczęła msza św. w intencji studentów i pracowników PWSZ. Następnie wszyscy udaliśmy się do gmachu uczelni, gdzie występ Suwałki Gospel Choir rozpoczął uroczystości oficjalne. Jak zawsze przy takiej okazji odbyło się uroczyste przyjęcie nowego rocznika w poczet studentów uczelni. Reprezentanci I roku studiów złożyli ślubowanie a absolwentom wręczono dyplomy.

Podczas okolicznościowych przemówień zabrałam głos mówiąc o osiągnięciach uczelni oraz składając życzenia kolejnych sukcesów w nowym roku akademickim. Na zakończenie wystąpienia wręczyłam JM Rektor PWSZ bukiet kwiatów.