IMG_1384XX

O PROBLEMACH POLSKICH SZKÓŁ W WILNIE

Dziś w ramach poselskich obowiązków spotkałam się z naszymi rodakami mieszkającymi na Litwie w okręgu wileńskim. Głównym tematem spotkania był nabrzmiewający problem polskiej oświaty na tym terenie.

Dyskusje budziły wiele emocji ponieważ władze samorządowe Wilna w niezrozumiały dla moich rozmówców sposób wpływają na jej marginalizowanie. W ostatnim czasie przykładem tego były próby ograniczenia naboru do polskiego gimnazjum im. Mickiewicza („Mickiewicz” jest drugą w rankingu poziomu nauczania polską szkołą na Litwie) czy decyzja podjęta przez radę miasta, że na Antokolu, czyli w dzielnicy stanowiącej jedną trzecią powierzchni Wilna, nie będzie szkoły z polskim językiem nauczania, że Szkoła im. Lelewela zostanie przerzucona do innej dzielnicy.

Na pierwszy rzut oka widać, że sprawy przybrały zły obrót i potrzeba będzie wielu dyskusji i dobrej woli by osiągnąć kompromis.