Uroczystość wręczenia nagród laureatom Konkursu im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej.

W Belwederze odbyły się uroczystości wręczenia nagród w konkursie Związku Harcerstwa Polskiego im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone harcerstwu. Organizatorzy przyznali łącznie dziewięć nagród w trzech kategoriach (Prace magisterskie, Prace licencjackie oraz Wydawnictwa) oraz dwa wyróżnienia, które wręczyli Przewodniczący Jury Konkursu i zarazem Honorowy Przewodniczący ZHP prof. hm. Adam Massalski oraz Naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica. Laureatką I nagrody w kategorii Prace magisterskie została Kamila Roszyk za pracę „Zuchowe sprawności historyczne w latach 1956-2013”.

Informacja o wynikach konkursu:

W marcu tego roku komisja pod przewodnictwem prof. dr. hab. hm. Adama Massalskiego zakończyła ocenę zgłoszonych prac. Spośród nadesłanych 30 prac (licencjackich, magisterskich oraz wydawnictw) komisja wyłoniła 7 laureatów oraz dodatkowo wyróżniła 4 prace. Z przyjemnością ogłaszamy, iż tegorocznymi laureatami Konkursu na pracę naukową dotyczącą harcerstwa zostali:

Kategoria prac licencjackich:

I agroda – Dorota Jaśkiewicz, „Wizerunek instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego w świecie rzeczywistym i wirtualnym”
II nagroda – Michał Łesyk, „Hufiec harcerzy Kraków-Podgórze w latach 1945–1949”
III nagroda – Magdalena Kropiwnicka, „Wpływ Związku Harcerstwa Polskiego na aktywność turystyczną dzieci i młodzieży”

Wyróżnienia:

Nina Prach, „Znaczenie harcerstwa dla rozwoju osobowości dzieci w młodszym wieku szkolnym”
Agnieszka Warzecha, „Działalność turystyczna Chorągwi Śląskiej ZHP oraz możliwości jej usprawniania”

Kategoria prac magisterskich:

I nagroda – Kamili Roszyk, „Zuchowe sprawności historyczne w latach 1956–2013”
II nagroda – Agnieszka Głowacka, „Działalność instruktorska w ZHP jako przykład przygotowania członków organizacji do aktywności na rynku pracy”
III nagroda – Justyna Zdzieborska, „Wychowanie religijne w harcerstwie wczoraj i dziś. Studium społeczno-kulturowe”

Wyróżnienia:

Krystyna Balsewicz, „Działalność niezależnego kręgu instruktorów harcerskich „Leśna szkółka” w latach 1981–2013″
Jakub Jaśniewicz, „Życie bez harcerstwa – motyw (procesu) rezygnacji z działalności w Związku Harcerstwa Polskiego”

Kategoria publikacji:

I nagroda – nie przyznano
II nagroda – Krzysztof Wojtycza, Hufiec Kraków-Krowodrza w latach 1973–1989, Kraków 2014